5 Şubat 2010 Cuma

Mumcu gazeteciliği / Güldal Mumcu

12 Mart döneminde bizzat kendisinin de yaşadığı gözaltına alınma,tutuklanma,sakıncalı askerlik gibi baskıcı uygulamalar Mumcu gazeteciliğinde var olan sorgulayıcılığı,araştırıcılığı kamçılamış ve ince eleştirel zekasını da beceriyle kullanmasına yol açmıştır.Zaman zaman çok sert ve ödünsüz yazılar,kimi kez alayla karışık kara mizaha dönüşüverir.Ancak her tür yazı biçeminin amacı tekdir.:İvedilikle demokratik yönetime ve basın özgürlüğüne kavuşmak.Uğur Mumcu şöyle der:”Basın özgürlüğü,demokrasinin temel ilkelerinden biridir.Kamuoyunu oluşturan ve ifade eden basın,tarihin her devrinde tartışma konusu olmuştur.Basın özgürlüğünün kısıtlandığı dönemlerde demokratik gelişim durmuş,totaliter eğilimler güçlenmiştir.Basın özgürlüğünün gelişimi ile demokratik iletişimin yerleşmesi arasında zorunlu bir bağ vardır.” (Cumhuriyet,16 Mart 1980)

1970’li yılların ortasından başlayarak giderek yoğunlaşan kanlı ortam,Uğur Mumcu gazetecilinin işlevselci,araştırmacı yanının güçlenmesine yol açar.1 Mayıs gibi,Kahramanmaraş gibi katliam boyutuna ulaşan olaylar,silah ve uyuşturucu kaçakçılığı,Abdi İpekçi gibi toplumu sarsan olaylar da bu cinayetlerin derinlemesine araştırılmasını gerektirir.Mumcu gazeteciliği o dönemi şöyle sorgular:
“Bir yanda binlerce silah ve milyonlarca mermi,öte yanda ‘sıkıyönetim silah kaçakçılığı davalarına bakamaz’ diyen yüksek yargı karakları…Bir yanda sosyete cinayetlerinde konuşturulan hünerli gazetecilik,öte yanda silah kaçakçılığı karşısında susan ,ağzını açmayan basın ahlakı…”

(Cumhuriyet,4 Temmuz 1980)

KAYNAK:24 Ocak 2010,Cumhuriyet “Güldal Mumcu,Uğur Mumcu’yu Anlatıyor” başlıklı dizi yazısı”